Chantella Love

En mångfacetterad beteendevetare med en magister i psykologi som brinner för att medvetandegöra hur känslan skam kan påverka vår vardag, våra relationer (privat och arbetslivet) och de val vi gör. 

Ett axplock av mina utbildningar


2018-2019

DIplomerad coach, CoachComapnion


2017

Magisterexamen i psykologi. Stockhoms Universitet


2015

Preventionsvetenskap 

Örebro universitet


2014

Moitverande samtal (MI), Uppsala Universitet

"Chantella är en lojal, trygg & kompetent kollega men en god känsla för sammanhanget...

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.


Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.


För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.


Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera.


Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne/honom


All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna.


Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon.”


- Søren Kierkegaard -

ORD SOM BESRKIVER MIG 

Initiatvirik

Modig

Empatisk

Inlyssande 

Engagerad

Vetgirig

Kommunikativ 

Noggrann


 
 
 
 

SAGT OM CHANTELLA

EMPATISK & NÄRVARANDE

“Chantella är närvande, stödjande och empatisk. Hon är flexibel och ser  förändringar som en som en möjlighet istället för ett hinder.”

 

ANALYTISK & METODISK

“Chantella utför sittar abete med stor noggrannhet. Med sin metodiska, analytiska förmåga har hon varit en stor tillgång för både kollegor och deltagare”


ENTUSIASTISK & INITIATIVRIK

“Chantella är entusiastisk& tar gärna egna initiativ. Med sitt vänliga och mjuka sätt har hon lätt för att skapa förtroende och goda relationer med andra människor”