COACHING


"If you don't know where you are going, any road will get you there".


- Lewis Carroll - 

"Att bli coachad av Chantella har varit stärkande. Hon är en så ödmjuk och inkännande coach med stor respekt för min egen process. Jag vågade tänka större och hon lyfte med sina nyfikna frågor och genuina närvaro."


-  Karin -

Förmodligen läser du det här, för att du vill få till en förändring, våga bryta normen och tänja på dina gränser. 


Du har kommit hit för att det finns en nyfikenhet och en vilja att lära om och lära nytt. Att få chansen ochbörja lyssna inåt på vad ditt hjärta säger, för att därefter ta små steg och hitta tillbaka till din egen sanning, tillbaka till din egen kärna. Där du i mötet med andra slipper förställa dig och där du har modet att visa din sårbarhet samtidigt som du fortfarande står kvar i din egen kraft.


Jag är helt övertygade om att varje person har en fri vilja. Där du är författaren till ditt eget liv, där varje dag är ett oskrivet blad som ger dig möjligheten att ha modet att leva efter dina värderingar, drömmar, förhoppningar och där du är den bästa versionen av dig själv.


Tillsammans kan vi hjälpas åt så att du vågar ta steget och tänka annorlunda, se mönster och välja andra metoder som för dig närmare till dit du vill. 


Vågar du du ta steget och göra den där förändringen som du så länge önskat? 

You are the author and creator of your own story,

write it well.

Settle down now, and lets continue reading the story, it has a special significance just for you, all in the language of fairy tales and fables.


So you must be very quiet and listen well. Don´t fidget. Don´t think about all the other things you have to do. Just give your attention to the story that´s being read to you in this moment.


What have you learned so far? What do you hope will happen next?

Chapter 1

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Kontakta oss

073 555 34 55

Följ oss

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera