Jag är en fri själ med en öppen, nyfiken och rörlig energi. 

OM CHANTELLA

 

Min själsliga resa började 1994, det var året som min son föddes. Resan pågick i många år för att sedan stanna av och ta en paus. När min dotter föddes 2004 tog den fart igen med buller och bång. 

 

Det var under den här tiden som jag upptäckte hur viktigt det är att vi är i kontakt med våra grundkänslor, att vi tar oss tid att lyssna på vad dom faktiskt har att säga oss. De är våra budbärare som förser oss med information om oss själva, vår omgivning, vad vi har för behov och vad vi tycker är viktigt här i livet. 


Alla grundkänslor är lika viktiga att lära känna. Men för mig fanns det en känsla som var extra viktig att titta nämre på, vilket var skam.


Det var under denna resa som jag insåg hur mycket skam kan påverka oss och stå i vägen i från att kunna känna äkta glädje, kärlek, ha goda relationer, vara en kärleksfull förälder/partner, nå sina mål på ett hälsosamt sätt & kunna leva ett autentiskt liv.

 

Därför blev en av mina passioner att hjälpa människor att känna igen och bli medvetna om sin egen skam och var den hindrar dem från att leva sina liv fullt ut. 

- Mitt varför- 

En berättelse om skam

"För mig har döden alltid varit något vackert och fridfullt. Där lidandet tar slut. Kanske inte för de nära och kära som drabbas av det hemska beskedet. Men för den som lider... Det handlade inte om att jag inte älskade mina nära och kära. I mitt fall handlade det om att jag älskade dem så pass mycket att jag ville låta dom slippa se mitt misslyckande. En del skulle säkert tänka att jag var en egoistisk skit som ville välja den enkla vägen ut. Men när skammen och ensamheten hade ett sådant järngrepp om min själ, och åt sig in som en svulst i min kropp försvann all logik"


Från tidig skolålder och till större delen av mitt liv gick jag runt och kände att jag inte dög som jag var, att det var något fel på mig och att min omgivning när som helst skulle komma på att jag var en fejk. Det kändes som att jag inte hade rätt att vara där jag var. Jag gick runt med en röst som bland annat sa ”ensam är stark”  där jag inte behövde någon. Jag var rädd för att be om hjälp och visa min sårbarhet, för tänk om jag skulle  bli avslöjad! För att dölja mitt riktiga jag och vad jag kunde förminskade jag mig själv. Jag satte på mig en mask både privat och i arbetslivet. En mask som jag kände mig obekväm med att bära, och som min omgivning upplevde som oskön att möta, men som jag inte vågade ta av mig eftersom jag förknippade sårbarhet med svaghet.


Boven till dramat har varit min skam

Större delen av mitt liv har bestått av drama, psykisk ohälsa (ångest & depression) som bottnat i skam. Ett liv som gjorde mig sjuk och som höll mig tillbaka från att känna äkta glädje, kärlek och medkänsla till mig själv, till andra. Mitt egenvärde var kopplat till prestation, arbete och status, där jakten på yttre bekräftelse var viktigare än min hälsa och mitt välbefinnande. 


Lösning för att undvika min skam har under livets gång varit att använda mig utav olika försvarsmekanismer. Försvar som från början varit hjälpsamma men som till slut stjälpte mig och gjorde mig sjuk. Jag gick runt med en känsla av en inre och yttre ensamhet, jag hade svårt att sätta gränser och lyssna på mina egna behov. Utåt sett försökte jag att se glad ut, skratta och skoja, men inåt i själen grät jag, jag gick runt och kände som att det fanns ett svart bottenlöst hål i min kropp. 


Mitt förhållningssätt & synsätt

Under min själsliga resa har jag fått möjlighet att kunnat möta min skam på ett tryggt och omsorgsfullt sätt. När jag förstod vem jag var, vilka gåvor och talanger som jag besitter, och när jag började leva efter mina värderingar, inte dom som är förprogrammerade och nedärvda från generationer, utan de som är viktiga för mig så började jag att trivas mer med mitt liv och sträva efter att vara den bästa versionen av mig själv på ett hälsosamt sätt. När jag började leva efter devisen att jag inte "är min historia" utan att jag i varje given situation har en fri vilja att utifrån mina värderingar välja hur jag vill agera och leva mitt liv ändrades mitt förhållningssätt och min syn på mig själv och på  min omgivning både i privat och arbetslivet.


I dag kan jag använda min skam, mina livserfarenheter, min nyfikenhet och kanalisera dessa energier och omvandla dem till någonting som förtydligar min vision. Dessa energier hjälper mig att stå kvar i min egen kraft medan jag tar små steg mot mina mål, i stället för att fördunklas av dem.


Vill du veta mer om skam och hur jag kan hjälpa dig är du hjärligt välkommen att kontakta mig. 

Allt gott! Varma hälsningar Chantella Love

Kontakta oss

073 555 34 55


Följ oss

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera