Skam

"Att vara människa är att vara operfekt. Genom att acceptera våra grundkänslor och vad de vill säga oss kan vi uppnå en balans till det operfekta.  Att vara perfekt är som att förneka alla sina grundkänslor och vad de vill säga oss"


Från föreläsningen "Att våga vara operfekt "

- Chantella Love- 

SKAM

Kärt barn har många namn och skepnader


"Fjärmad, förkastad, dumpad, förvirrad, tom, ihålig, löjlig, dum, fånig, otillräcklig, maktlös, svag, osäker, obekväm, rastlös, spänd, ängslig, skadad, kränkt, upprörd, sårad, känna sig dålig, värdelös, inkompetent, misslyckad, exponerd, liten, smutsig, äcklig, oälskad, oönskad, pinsam, ångest, avsky, ledsamhet, ilska, meningslöshet, förtvivlan, förvirring, hjälplöshet & passivitet, känsla av kaos, svårigheter att prata, förminskad, utsatt, dålig, dum, känslan av akut isolering, ifrågasättande tankar om dig själv, viljan att gömma sig själv, rodna och titta bort, underlägsen. "

- Skam handlar om din rätt att få finnas precis som du är, känna dig älskad och få passa in i ett socialt sammanhang utan att behöva bära en mask. -  


Skam förekommer i allas vardag och kan vara den mest naturliga och kraftfulla känslan som vi har. Skammens ursprungliga uppgift är att hjälpa dig att läsa av din omgivning, guida dig så du får vara en del av en gemenskap och inte bli utesluten ur gruppen.


Den hjälper dig att skapa ett bra samarbete med din omgivning och får dig att visa respekt och ömsesidighet mot andra. När du gör något som är fel och som behöver ändras på triggas skammen igång och du får möjlighet att rätta till det.


Skam kan upplevas till allt kopplat till:


  • Person - utseende, kläder, kroppsideal, ålder, jämförelse, personlighetsdrag
  • Saker du identifierar dig med - bakgrund, religion,  pengar, arbete, status, själslig och kroppslig hälsa
  • Tävling och konkurrens - vinnare/ förlorare
  • Förlust av kontroll - känslor, kroppsliga/mentala funktioner
  • Sexualitet/intimitet - behov, önskningar, preferenser
  • Misslyckanden - föräldrarollen, familj, drömmar, önskningar, mål
  • Beroende/missbruk
  • Traumatiska upplevelser


- Varför behöver vi prata om skam? -


Forskning visar att skam kan bidra till svårigheter att utveckla ett tillstånd av mentalt välbefinnande. Skammen kan leda till att du får svårigheter att förverkliga dina egna möjligheter och drömmar.


Den kan även bidra till att du får svårt att klara av vanliga påfrestningar, att kunna arbeta produktivt, samt ge dig svårigheter att bidra till det samhälle du lever i. Skammen har en förmåga att hämma din kreativitet och motivation, samt stå i vägen för att du ska kunna ta till dig kunskap, 


När skammen uppstår av rädsla för att bli avvisad, bortstött, av känslan att inte duga eller när du känner att du inte lever upp till dina egna eller andras förväntningar om hur du böra vara och se ut, är det vanligt att använda sig av olika försvarsmekanismer för att lindra och undvika skamkänslor. Dessa försvarsmekanismer kan bland annat leda till psykisk ohälsa, alkohol- drogmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk eller annat destruktivt beteende, dödslängtan eller självmordstankar.

Filmen visar väldigt tydligt hur vår inre kritiker kan få oss att skämmas över vilka vi är och få oss att känna oss ensamma och nere.


Som jag skrivit tidigare behöver vi vår inre självkritiker och vi behöver skam för att skapa goda relationer och i sociala sammanhang. Men ibland kan en alltför intensiv kritiker, piska, klanka ner, begränsa och skada oss snarare än att vara till hjälp.

Känner du igen i dig filmen och vill veta mer?  Genom att bli medveten om vart skammen hindrar dig i livet,  kan du använda den kunskapen som en drivkraft och hjälp framåt.  

Jag hoppas att vi hörs & ses snart.

Allt gott! Varma hälsningar Chantella Love

Copyright © Alla rättigheter förbehållna av Chantella Love

info@chantellalove.com

Vanadisvägen 41

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera