"Chantella är en trygg föreläsare med god känsla för sammanhanget...

FÖRELÄSNING OM SKAM

-Syftet  med föreläsningen- 


Är att ge kunskap och så ett frö hos dig. Ett frö för hur du kan tänkta och göra annorlunda i mötet med din skam.


Min förhoppning är också att du går härifrån med ett beslut, om hur du på bästa sätt i mötet med andra människor kan använda dig av det du just lärt dig för att hjälpa någon annan.


Målet är att du ska våga prata om skam, normalisera och att du i mötet med andra vågar visa din sårbarhet och ditt autentiska jag.


Beroende på uppdragsgivares önskemål, justerar jag innehållet så det blir skräddarsytt. Det går även att kombinera föreläsningarna med en fördjupad workshop.

"Fråga inte (bara) vad det är för fel på mig, fråga vad jag varit med om"


SAGT OM FÖRELÄSNINGEN


"Jag tar med mig det du sa om att vara ett maskrosbarn och hur din kontext påverkade din skolsituation med koncentrationssvårigheter och rörelsebehov…Det är viktigt för oss att bli påminda om…att det kan finnas många förklaringar till att barn har svårt i skolan…allt handlar inte om diagnoser!

Tack för att du delade dina erfarenheter och kunskaper om skam med oss!


- Vallentuna kommun Elevhälsa - 

_____________________________________


"Det var intressant (hög igenkänningsfaktor… ;-)!  Jag tror att jag kommer vara mer uppmärksam på denna känsla i framtiden, tack vare föreläsningen"


- Anonym -

_____________________________________


Hon är på riktigt och sig själv och det inger förtroende och fick mig att vilja våga utforska mer om mig själv. Modet hos mig växte tack vare Chantella och de viktiga budskapen hon delade med sig av."


- Johanna Nilsson, Pausera - 

_____________________________________


"Jag tycker att föreläsningen var mycket bra. Den gav skambegreppet en vidare innebörd. Jag har inte tänk på begreppet skam på det sättet förut. Föreläsaren var engagerad och lyfte ämnet på ett intressant sätt. Jag gillar att hon delade med sig av sig själv också"


- Vallentuna kommun elevhälsa - 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Kontakta oss

073 555 34 55


Följ oss

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera