Föreläsning & workshop


"Jag tycker att föreläsningen var mycket bra. Den gav skambegreppet en vidare innebörd. Jag har inte tänk på begreppet skam på det sättet förut. Föreläsaren var engagerad och lyfte ämnet på ett intressant sätt. Jag gillar att hon delade med sig av sig själv också"


- Valletnuna kommun elevhälsa - 

FÖRELÄSNINGAR &WORKSHOP 

-Syftet  med föreläsningarna- 


Är att ge kunskap och så ett frö hos dig. Ett frö för hur du kan tänkta och göra annorlunda i mötet med din skam.


Min förhoppning är också att du går härifrån med ett beslut, om hur du på bästa sätt i mötet med andra människor kan använda dig av det du just lärt dig för att hjälpa någon annan.


Målet är att du ska våga prata om skam, normalisera och att du i mötet med andra vågar visa din sårbarhet och ditt autentiska jag.


Beroende på uppdragsgivares önskemål, justerar jag innehållet så det blir skräddarsytt. Det går även att kombinera föreläsningarna med en fördjupad workshop.

Att våga vara operfekt
Att våga vara operfekt
Förläsningen handlar om skam och är för dig som nyfiket vill ta del av hur känslor av skam kan påverka dina kärleksförhållanden, synen på dig själv, din sexualitet, på arbetsplatsen, i relationen till dina barn,  till dina föräldrar och vänner.
-"Fråga inte (bara) vad det är för fel på mig, fråga vad jag varit med
-"Fråga inte (bara) vad det är för fel på mig, fråga vad jag varit med
Vänder sig till dig som jobbar med ungdomar, unga vuxna, skola, skolhälsovård, lärare, personal inom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten mfl.
- Krama din skuggsida -
- Krama din skuggsida -
Vänder sig till dig som nyfiket vill lära dig mer om dina känslor och tillsammans med andra utforska skammens påverkan på ditt sätt att älska, vara förälder och leva ett autentiskt liv. 

Sagt om föreläsningen 


"Att våga vara operfekt"


"Det var intressant (hög igenkänningsfaktor… ;-)!  Jag tror att jag kommer vara mer uppmärksam på denna känsla i framtiden, tack vare föreläsningen"


- Anonym -

________________________________________________

"Chantella är en trygg föreläsare med god känsla för sammanhanget.

Hon är på riktigt och sig själv och det inger förtroende och fick mig att vilja våga utforska mer om mig själv. Modet hos mig växte tack vare Chantella och de viktiga budskapen hon delade med sig av."


- Johanna Nilsson, Pausera - 

________________________________________________

Sagt om föreläsnigen 

-"Fråga inte (bara) vad det är för fel på mig, fråga vad jag varit med om"-


"Jag tar med mig det du sa om att vara ett maskrosbarn och hur din kontext påverkade din skolsituation med koncentrationssvårigheter och rörelsebehov…Det är viktigt för oss att bli påminda om…att det kan finnas många förklaringar till att barn har svårt i skolan…allt handlar inte om diagnoser!

Tack för att du delade dina erfarenheter och kunskaper om skam med oss!


- Vallentuna kommun Elevhälsa - 

________________________________________________

"Bra introduktion till föreläsningen att hon delgav sin historia, det gjorde det lättare att förstå begreppet och att sätta in det i ett sammanhang."

 
 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna av Chantella Love

FÖLJ OSS

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera