SKAM

Kärt barn har många namn och skepnader


"Fjärmad, förkastad, dumpad, förvirrad, tom, ihålig, löjlig, dum, fånig, otillräcklig, maktlös, svag, osäker, obekväm, rastlös, spänd, ängslig, skadad, kränkt, upprörd, sårad, känna sig dålig, värdelös, inkompetent, misslyckad, exponerd, liten, smutsig, äcklig, oälskad, oönskad, pinsam, ångest, avsky, ledsamhet, ilska, meningslöshet, förtvivlan, förvirring, hjälplöshet & passivitet, känsla av kaos, svårigheter att prata, förminskad, utsatt, dålig, dum, känslan av akut isolering, ifrågasättande tankar om dig själv, viljan att gömma sig själv, rodna och titta bort, underlägsen. "

Alla känner vi skam. Skam förekommer i allas vardag och kan vara den mest naturliga och kraftfulla känslan som vi har. Skammens ursprungliga uppgift är att hjälpa dig att läsa av din omgivning, guida dig så du får vara en del av en gemenskap och inte bli utesluten ur gruppen. Den hjälper dig att skapa ett bra samarbete med din omgivning och får dig att visa respekt och ömsesidighet mot andra. När du gör något som är fel och som behöver ändras på triggas skammen igång och du får möjlighet att rätta till det.


- Skam handlar om din rätt att få finnas precis som du är, känna dig älskad och få passa in i ett socialt sammanhang utan att behöva bära en mask. -  


Skam kan upplevas till allt kopplat till:


  • Person - utseende, kläder, kroppsideal, ålder, jämförelse, personlighetsdrag
  • Saker du identifierar dig med - bakgrund, religion,  pengar, arbete, status, själslig och kroppslig hälsa
  • Tävling och konkurrens - vinnare/ förlorare
  • Förlust av kontroll - känslor, kroppsliga och mentala funktioner
  • Sexualitet/intimitet - behov, önskningar, preferenser
  • Misslyckanden - föräldrarollen, familj, drömmar, önskningar, mål
  • Beroende/missbruk
  • Traumatiska upplevelser


Varför behöver vi prata om skam?


Forskning visar att skam kan bidra till svårigheter att utveckla ett tillstånd av mentalt välbefinnande. Skammen kan leda till att du får svårigheter att förverkliga dina egna möjligheter och drömmar. Den kan även bidra till att du får svårt att klara av vanliga påfrestningar, att kunna arbeta produktivt, samt ge dig svårigheter att bidra till det samhälle du lever i. Skammen har även en förmåga att hämma din kreativitet och motivation, samt stå i vägen för att du ska kunna ta till dig kunskap,  men den kan också fungera som en drivkraft och hjälpa dig framåt.  Skammens uppgift är även att skydda din sårbarhet. När skammen uppstår av rädsla för att bli bortstött, avvisad, att du inte duger eller när du  känner att du inte lever upp till dina egna eller andras förväntningar om hur du böra vara och se ut, så är det vanligt att använda sig av olika försvarsmekanismer för att lindra och undvika skamkänslor. Dessa försvarsmekanismer kan bland annat leda till psykisk ohälsa, alkohol- drogmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk eller annat destruktivt beteende, dödslängtan eller självmordstankar.- Om föreläsningen -


Med en blandning av egna erfarenheter och konkreta fakta går jag igenom skam: hur den uppkommer, hur den ter sig och hur du kan öka din skamtålighet. I föreläsningen delar jag med mig av mina erfarenheter hur min skam har påverkat mitt förhållningsätt gentemot mig själv och andra, mitt lärande, min hälsa och mitt välbefinnande genom livet. Jag delar även med mig om hur jag med hjälp av bland annat  självmedkänsla och ACT som förhållningssätt har kunnat öka min skamtålighet, kunna bemöta  mig själv, andra med värme, omsorg och leva ett rikt och meningsfullt liv som inte är styrt av skam.


- Workshops -


Jag erbjuder workshops inom området skam, och hur du med hjälp av självmedkänsla och Acceptance and Commitment Therapy som förhållningssätt kan öka din skamtålighet, och göra val som är viktiga  för just dig i ditt liv för att kunna leva det liv som du önskar.


Beroende på uppdragsgivares önskemål så justerar jag innehållet så det blir skräddarsytt. Det går även att kombinera föreläsningarna med en fördjupad workshop.


Föreläsningarna "våga vara operfekt" vänder sig till både företag och privatpersoner, och "Fråga inte (bara) vad det är för fel på mig, fråga vad jag varit med om" som är en blandning av egna erfarenheter och konkreta fakta vänder sig till dig som jobbar med ungdomar, unga vuxna, skola, skolhälsovård, lärare, personal inom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten mfl. 


-Syfte och målsättning -


Syfte med föreläsningarna och workshopen förutom den kunskap du får, är att ett frö är sått hos dig. Ett frö för hur du kan tänkta och göra annorlunda i mötet med din skam. Min förhoppning är också att du går härifrån med ett beslut, om hur du på bästa sätt i mötet med andra människor kan använda dig av det du  just lärt dig för att hjälpa någon annan. Målet är att du ska våga prata om skam, normalisera och att du i mötet med andra vågar visa din sårbarhet och ditt autentiska jag.

För mer information, pris och bokningsförfrågan kontakta  mig via kontakrutan till höger, eller ring på telefonnummer 073 555 34 55.


Jag hälsar dig varmt välkommen!


Jag är godkänd för F-skatt

It Begins With U 

hälsar dig varmt välkommen

 
 
 
 
 


Tel: 073 555 34 55

Mail: Info@chantellalove.com

It Begins With U finns i Stockholm


Copyright © All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera